Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EU:hun liittyvien maiden lähentymisen arvioinnissa käytettävät pitkät korot

29.4.2004

Euroopan keskuspankki ja Euroopan komissio (Eurostat) ovat tänään ensimmäistä kertaa julkistaneet kymmenen Euroopan unioniin (EU) 1.5.2004 liittyvän maan pitkiä korkoja koskevat tilastot.

Tällä hetkellä yhdeksän EU:hun liittyvän maan pitkistä koroista on saatavissa yhdenmukaistetut tilastot. Näitä korkotietoja käytetään maiden lähentymisen arvioinnissa siten kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (perustamissopimus) artiklassa 121 edellytetään. Samalla julkistetaan erillinen Viroa koskeva korkoindikaattori. Tätä indikaattoria seurataan tarkasti, ja se korvataan paremmalla indikaattorilla mahdollisimman pian.

Euroopan keskuspankki, EU:hun liittyvien maiden kansalliset keskuspankit ja Euroopan komissio (Eurostat) ovat yhdessä määritelleet tarkasteltavat korot. Tällä hetkellä on käytettävissä kuukausisarjat helmikuusta 2003 helmikuuhun 2004. Näitä tilastoja päivitetään kuukausittain Euroopan keskuspankin ja Euroopan komission (Eurostat) verkkosivuilla.

Perustamissopimuksen artiklan 121 mukaan pitkien korkojen lähentyminen on yksi niistä kriteereistä, joiden perusteella arvioidaan talous- ja rahaliiton (EMU) edellyttämän kestävän lähentymisen korkean tason saavuttamista. Perustamissopimukseen liitetyn lähentymiskriteereitä koskevan pöytäkirjan artiklan 4 mukaan korot on arvioitava valtion pitkien joukkolainojen tai muiden vastaavien arvopapereiden perusteella. EU:hun liittyvien maiden tilastoinnissa sovelletaan samoja periaatteita kuin EU:n nykyisten jäsenvaltioiden tilastoinnissa EMUn kolmatta vaihetta edeltäneenä valmistelukautena.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle