SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Langfristede rentesatser til vurderingen af konvergens i de tiltrædende lande

29. april 2004

I dag har Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen (Eurostat) for første gang offentliggjort statistik over de langfristede rentesatser i de ti lande, der indtræder i Den Europæiske Union (EU) den 1. maj 2004.

På nuværende tidspunkt foreligger der harmoniserede langfristede rentesatser for ni af de tiltrædende lande. Disse rentesatser vil blive anvendt til at vurdere den grad af konvergens, som landene har opnået, i henhold til artikel 121 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (traktaten). Samtidig offentliggøres en særlig renteindikator for Estland. Denne indikator vil blive overvåget nøje og vil blive udskiftet, så snart der foreligger en bedre indikator.

Rentesatserne er defineret af Den Europæiske Centralbank, de nationale centralbanker i de tiltrædende lande og Europa-Kommissionen (Eurostat) i fællesskab. På nuværende tidspunkt vises månedsserier for perioden februar 2003-februar 2004. Statistikken opdateres månedligt og offentliggøres på henholdsvis Den Europæiske Centralbanks og Kommissionens (Eurostats) websted.

I henhold til traktatens artikel 121 er konvergens i de langfristede rentesatser et af de kriterier, der anvendes til at vurdere, om der inden for rammerne af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) er opnået en høj grad af vedvarende konvergens. Af artikel 4 i protokollen om konvergenskriterierne, der er knyttet som bilag til traktaten, fremgår det, at rentesatserne skal måles på grundlag af langfristede statsobligationer eller tilsvarende værdipapirer. De statistiske rammer, der gælder for de tiltrædende lande, følger samme princip som de rammer, der gjaldt for de nuværende EU-lande i tiden op til tredje fase af ØMU.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt