Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Długoterminowe Stopy Procentowe Dla Potrzeb Oceny Konwergencji Krajów Przystępujących

29 kwietnia 2004 r.

W dniu dzisiejszym Europejski Bank Centralny oraz Komisja Europejska (Eurostat) opublikowały po raz pierwszy dane statystyczne dotyczące długoterminowych stóp procentowych dla dziesięciu krajów przystępujących do Unii Europejskiej (UE) w dniu 1 maja 2004 roku.

Obecnie dostępne są zharmonizowane długoterminowe stopy procentowe dla dziewięciu spośród krajów przystępujących. Stopy te będą wykorzystane do oceny stopnia konwergencji tych krajów, zgodnie z wymogami art. 121 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktatu). Jednocześnie publikowany jest odrębny wskaźnik stóp procentowych dla Estonii. Wskaźnik ten będzie uważnie monitorowany i zostanie zastąpiony lepszym wskaźnikiem długoterminowych stóp procentowych, gdy tylko wskaźnik taki będzie dostępny.

Stopy procentowe zostały zdefiniowane wspólnie przez Europejski Bank Centralny, banki centralne krajów przystępujących oraz Komisję Europejską (Eurostat). Obecnie publikowane są szeregi miesięczne za okres od lutego 2003 r. do lutego 2004 r. Comiesięczne uaktualnienia tych danych statystycznych będą publikowane na stronach internetowych Europejskiego Banku Centralnego i Komisji (Eurostatu).

Zgodnie z art. 121 Traktatu, zbieżność długoterminowych stóp procentowych jest jednym z kryteriów oceny osiągnięcia wysokiego stopnia trwałej konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową (UGW). Art. 4 Protokołu w sprawie kryteriów konwergencji załączonego do Traktatu stanowi, że stopy procentowe powinny być mierzone na podstawie oprocentowania długoterminowych obligacji skarbowych lub porównywalnych papierów wartościowych. Ramy statystyczne dla krajów przystępujących podlegają tym samym zasadom, które stosowano wobec obecnych Państw Członkowskich UE w okresie poprzedzającym Trzeci Etap UGW.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami