Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μακροπρόθεσμα επιτόκια για την αξιολόγηση της σύγκλισης στις εντασσόμενες χώρες

29 Απριλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) δημοσίευσαν σήμερα, για πρώτη φορά, στατιστικά στοιχεία για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια που αφορούν τις δέκα εντασσόμενες χώρες που θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) την 1η Μαΐου 2004.

Επί του παρόντος, είναι διαθέσιμα εναρμονισμένα μακροπρόθεσμα επιτόκια για εννέα από τις εντασσόμενες χώρες. Τα εν λόγω επιτόκια θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός σύγκλισης των χωρών αυτών, όπως απαιτεί το άρθρο 121 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (η Συνθήκη). Ταυτόχρονα, δημοσιεύεται ξεχωριστός δείκτης επιτοκίων για την Εσθονία. Ο δείκτης αυτός θα παρακολουθείται στενά και θα αντικατασταθεί αμέσως μόλις καταστεί διαθέσιμος ένας καλύτερος δείκτης.

Τα επιτόκια καθόρισαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των εντασσόμενων χωρών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat). Επί του παρόντος, παρουσιάζονται μηνιαίες σειρές που καλύπτουν την περίοδο Φεβρουαρίου 2003-Φεβρουαρίου 2004. Μηνιαίες αναθεωρήσεις αυτών των στατιστικών στοιχείων θα δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat).

Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, η σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων αποτελεί ένα από τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η επίτευξη υψηλού βαθμού διαρκούς σύγκλισης για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που προσαρτάται στη Συνθήκη ορίζει ότι τα επιτόκια υπολογίζονται βάσει μακροπρόθεσμων ομολόγων του δημοσίου ή συγκρίσιμων χρεογράφων. Το στατιστικό πλαίσιο για τις εντασσόμενες χώρες τηρεί τις ίδιες αρχές που εφαρμόστηκαν για τα τρέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ την περίοδο πριν από το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου