Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Dolgoročne obrestne mere za oceno konvergence v državah pristopnicah

29. april 2004

Danes sta Evropska centralna banka in Evropska komisija (Eurostat) prvič objavili statistične podatke o dolgoročnih obrestnih merah v desetih državah pristopnicah, ki se bodo 1. maja 2004 pridružile Evropski uniji (EU).

V času poročanja so usklajene dolgoročne obrestne mere na voljo za devet držav pristopnic. Te bodo uporabljene za oceno stopnje konvergence teh držav, kot zahteva člen 121 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Pogodba). Hkrati je objavljen ločen kazalec obrestnih mer za Estonijo. Kazalec bo skrbno spremljan in nadomeščen takoj, ko bo na voljo boljši.

Obrestne mere so skupaj določile Evropska centralna banka, nacionalne centralne banke držav pristopnic in Evropska komisija (Eurostat). V sedanji obliki so prikazane mesečne serije za obdobje med februarjem 2003 in februarjem 2004. Mesečne posodobitve teh statističnih podatkov bodo objavljene na spletnih straneh Evropske centralne banke in Evropske komisije (Eurostat).

V skladu s členom 121 Pogodbe je konvergenca dolgoročnih obrestnih mer eno od meril za oceno doseganja visoke stopnje trajnostne konvergence za Ekonomsko in monetarno unijo (EMU). Člen 4 Protokola o konvergenčnih merilih, ki je priložen Pogodbi, določa, da je obrestne mere treba meriti na osnovi dolgoročnih državnih obveznic ali primerljivih vrednostnih papirjev. Statistični okvir za države pristopnice temelji na enakih načelih, kot so veljala za sedanje države članice EU pred začetkom tretje faze EMU.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije