Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Dlouhodobé úrokové sazby pro hodnocení konvergence v přistupujících zemích

29. dubna 2004

Evropská centrální banka a Evropská komise (Eurostat) dnes poprvé zveřejňují statistické údaje o dlouhodobých úrokových sazbách za deset přistupujících zemí, které se 1. května 2004 stanou členy Evropské unie (EU).

V současné době jsou k dispozici harmonizované dlouhodobé úrokové sazby za devět přistupujících zemí. Tyto úrokové sazby budou použity k hodnocení míry konvergence těchto zemí podle článku 121 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva). Současně je publikován zvláštní ukazatel úrokové sazby za Estonsko. Tento ukazatel bude pečlivě sledován a bude nahrazen, jakmile bude k dispozici lepší ukazatel.

Úrokové sazby byly definovány společně Evropskou centrální bankou, národními centrálními bankami přistupujících zemí a Evropskou komisí (Eurostatem). V současné době jsou publikovány měsíční řady pokrývají období od února 2003 do února 2004. Měsíční aktualizace těchto statistických údajů budou publikovány na internetových stránkách Evropské centrální banky a Komise (Eurostatu).

Podle článku 121 Smlouvy je sbližování dlouhodobých úrokových sazeb jedním z kritérií pro hodnocení dosažení vysoké míry udržitelné konvergence pro Hospodářskou a měnovou unii (HMU). Článek 4 protokolu o konvergenčních kriteriích v příloze Smlouvy stanoví, že úrokové sazby by měly být měřeny na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů. Statistický rámec pro přistupující země se řídí stejnými principy, jaké byly aplikovány na současné členské státy EU v období před třetí fází HMU.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média