Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Pikaajalised intressimäärad lähenemise hindamiseks ühinevates riikides

29. aprill 2004

Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon (Eurostat) avaldasid täna esimest korda pikaajaliste intressimäärade statistika kümne ühineva riigi kohta, mis liituvad Euroopa Liiduga (EL) 1. mail 2004.

Praegu on pikaajalised harmoneeritud intressimäärad kättesaadavad üheksa ühineva riigi kohta. Selliseid intressimäärasid kasutatakse nende riikide lähenemise taseme hindamiseks, nagu seda nõuab Euroopa Ühenduse asutamislepingu (“asutamisleping”) artikkel 121. Samaaegselt avaldatakse eraldi intressimäära näitaja Eesti kohta. Seda näitajat jälgitakse pidevalt ja see asendatakse niipea, kui on olemas parem näitaja.

Need intressimäärad on ühiselt määratlenud Euroopa Keskpank, ühinevate riikide keskpangad ja Euroopa Komisjon (Eurostat). Praegu on kättesaadavad igakuised andmed, mis hõlmavad perioodi 2003. aasta veebruarist kuni 2004. aasta veebruarini. Iga kuu uuendatud statistika avaldatakse Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni (Eurostati) kodulehel.

Vastavalt asutamislepingu artiklile 121 on pikaajaliste intressimäärade lähenemine üks kriteerium, mille põhjal hinnatakse majandus- ja rahaliidus osalemiseks vajaliku jätkusuutliku lähenemise saavutamist. Asutamislepingule lisatud lähenemiskriteeriumide protokolli artikkel 4 sätestab, et intressimäärade mõõtmise aluseks tuleks võtta pikaajalised valitsuse võlakirjad või samalaadsed võrreldavad väärtpaberid. Ühinevatele riikidele kohaldatav statistiline raamistik järgib samu põhimõtteid, mida rakendati praegustele Euroopa Liidu liikmesriikidele majandus- ja rahaliidu kolmandasse etappi pürgimisel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid