Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB

26 april 2004

Krachtens artikel 29 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de Europese Centrale Bank (ECB), wordt aan elke nationale centrale bank een weging toegekend in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB die voor 50% is gebaseerd op het aandeel van de betreffende lidstaat in de bevolking van de EU en voor 50% op het bruto binnenlands product van de EU. De hiervoor benodigde statistische gegevens worden aan de ECB verstrekt door de Europese Commissie. Deze wegingen worden om de vijf jaar aangepast en werden laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2004.

Op 1 mei 2004 zal de verdeelsleutel worden uitgebreid, aangezien tien nieuwe lidstaten op die datum zullen toetreden tot de EU. De aangepaste wegingen van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel staan vermeld op de volgende bladzijde.

Overeenkomstig artikel 49.3 van de Statuten van het ESCB, dat is toegevoegd uit hoofde van het Toetredingsverdrag, wordt het geplaatste kapitaal van de ECB automatisch verhoogd zodra een nieuwe lidstaat toetreedt tot de EU en zijn nationale centrale bank lid wordt van het ESCB. De verhoging wordt bepaald door het op dat ogenblik geldende bedrag aan geplaatst kapitaal (d.w.z. EUR 5.000 miljoen) te vermenigvuldigen met de ratio tussen de weging, in het kader van de uitgebreide verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal, van de betreffende toetredende nationale centrale banken enerzijds en die van de nationale centrale banken die reeds deel uitmaken van het ESCB anderzijds. Derhalve zal op 1 mei 2004 het geplaatste kapitaal van de ECB worden verhoogd naar EUR 5.564.669.247,19.

De nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn verplicht het kapitaal waarop zij hebben ingeschreven te storten. De 13 nationale centrale banken buiten het eurogebied (de tien nieuwe nationale centrale banken, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank en de Bank of England) zijn verplicht een minimaal percentage van het kapitaal waarop zij hebben ingeschreven (7% per 1 mei 2004) te storten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.

De betreffende ECB-besluiten zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) Aandeel in het kapitaal van de ECB (EUR)
vanaf 1 januari 2004 vanaf 1 mei 2004 vanaf 1 mei 2004
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141.910.195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1.176.170.750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105.584.034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432.697.551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827.533.093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51.300.685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726.278.371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8.725.401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222.336.359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115.745.120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98.233.106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71.711.892,59
Sub-totaal Eurosysteem 79,6384 71,4908 3.978.226.562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87.159.414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134.292.162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800.321.860,47
Sub-totaal aanvankelijke groep nationale centrale banken buiten het eurogebied 20,3616 18,3618 1.021.773.437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81.155.136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9.927.369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7.234.070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16.571.585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24.623.661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77.259.867,83
Central Bank of Malta 0,0000 0,0647 3.600.341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285.912.705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18.613.818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39.770.691,11
Sub-totaal nieuwe nationale centrale banken buiten het eurogebied 0,0000 10,1474 564.669.247,19
Totaal 100,0000 100,0000 5.564.669.247,19
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media