Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga

2004. gada 26. aprīlī

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Eiropas Centrālās bankas statūtu 29. pantu nacionālo centrālo banku (NCB) daļas ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā tiek svērtas vienādi saskaņā ar NCB dalībvalstu īpatsvaru no ES kopējā iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta, atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam ECB. Šos svērumus koriģē reizi piecos gados, un jaunākās izmaiņas izdarītas 2004. gada 1. janvārī.

2004. gada 1. maijā, kad ES pievienosies desmit jaunas dalībvalstis, ECB kapitāla atslēga tiks paplašināta. NCB jaunās daļas kapitāla atslēgā ir noteiktas nākamajā lapā.

Saskaņā ar ECBS statūtu 49.3. pantu, kas statūtiem pievienots ar Pievienošanās līgumu, ECB parakstītais kapitāls automātiski pieaug, kad jaunās dalībvalstis pievienojas ES un šo valstu centrālās bankas pievienojas ECBS. Pieaugumu nosaka, reizinot esošo parakstītā kapitāla apjomu (t.i., 5 000 milj. eiro) ar attiecību starp pievienojošos NCB svērumu un jau esošo ECBS dalībvalstu NCB svērumu paplašinātajā kapitāla atslēgā. Tādēļ 2004. gada 1. maijā ECB parakstīto kapitālu palielinās līdz 5 564 669 247.19 eiro.

Eirosistēmas valstu centrālajām bankām parakstītais kapitāls ir jāapmaksā pilnībā. Trīspadsmit ārpus eiro zonas esošajām NCB (desmit jaunās NCB, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank un Bank of England) ir jāiemaksā sava parakstītā kapitāla obligātā procentuālā daļa (2004. gada 1. maijā - 7%) ECB darbības izmaksām.

Attiecīgie ECB lēmumi ir pieejami ECB interneta lapā un noteiktajā laikā tiks publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) Parakstītā kapitāla daļa (eiro)
no 2004. gada 1. janvāra no 2004. gada 1. maija no 2004. gada 1. maija
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2.8297 2.5502 141 910 195.14
Deutsche Bundesbank 23.4040 21.1364 1 176 170 750.76
Bank of Greece 2.1614 1.8974 105 584 034.30
Banco de España 8.7801 7.7758 432 697 551.32
Banque de France 16.5175 14.8712 827 533 093.09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1.0254 0.9219 51 300 685.79
Banca d’Italia 14.5726 13.0516 726 278 371.47
Banque centrale du Luxembourg 0.1708 0.1568 8 725 401.38
De Nederlandsche Bank 4.4323 3.9955 222 336 359.77
Oesterreichische Nationalbank 2.3019 2.0800 115 745 120.34
Banco de Portugal 2.0129 1.7653 98 233 106.22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1.4298 1.2887 71 711 892.59
Starpsumma –Eirosistēma 79.6384 71.4908 3 978 226 562.17
Danmarks Nationalbank 1.7216 1.5663 87 159 414.42
Sveriges Riksbank 2.6636 2.4133 134 292 162.94
Bank of England 15.9764 14.3822 800 321 860.47
Starpsumma – sākotnējā ārpus eiro zonas esošo NCB grupa 20.3616 18.3618 1 021 773 437.83
Česká národní banka 0.0000 1.4584 81 155 136.30
Eesti Pank 0.0000 0.1784 9 927 369.94
Central Bank of Cyprus 0.0000 0.1300 7 234 070.02
Latvijas Banka 0.0000 0.2978 16 571 585.02
Lietuvos bankas 0.0000 0.4425 24 623 661.42
Magyar Nemzeti Bank 0.0000 1.3884 77 259 867.83
Central Bank of Malta 0.0000 0.0647 3 600 341.00
Narodowy Bank Polski 0.0000 5.1380 285 912 705.92
Banka Slovenije 0.0000 0.3345 18 613 818.63
Národná banka Slovenska 0.0000 0.7147 39 770 691.11
Starpsumma – jaunās ārpus eiro zonas esošās NCB 0.0000 10.1474 564 669 247.19
Kopsumma 100.0000 100.0000 5 564 669 247.19
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem