Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Ključ za vpis kapitala ECB

26. april 2004

V skladu s členom 29 Statuta Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evropske centralne banke (ECB) in s sporočilom Evropske komisije ECB so deleži nacionalnih centralnih bank (NCB) v kapitalskem ključu ECB ponderirani sorazmerno glede na delež držav članic teh nacionalnih centralnih bank v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Ti ponderji se prilagajajo vsakih pet let in so bili zadnjič spremenjeni 1. januarja 2004.

1. maja 2004 bo kapitalski ključ ECB z vstopom desetih novih držav članic v EU razširjen. Novi deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu so navedeni na naslednji strani.

V skladu s členom 49.3 Statuta ESCB, ki je bil Statutu dodan s Pristopno pogodbo, je ključ vpisanega kapitala ECB samodejno razširjen vsakič, ko v EU vstopi nova država članica in se njena nacionalna centralna banka pridruži ESCB. Razširitev je enaka zmnožku veljavnega zneska vpisanega kapitala (npr. 5000 mio EUR) s količnikom, v okviru razširjenega kapitalskega ključa, med ponderji vstopajočih nacionalnih centralnih bank in ponderji nacionalnih centralnih bank obstoječih članic ESCB. Tako se bo 1. maja 2004 vpisani kapital ECB povečal na 5.564.669.247,19 EUR.

Nacionalne centralne banke morajo svoj vpisani kapital vplačati v celoti. 13 nacionalnih centralnih bank držav nečlanic evro območja (deset novih nacionalnih centralnih bank, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank in Bank of England) mora kot svoj prispevek k operativnim stroškom ECB vplačati minimalni odstotek vpisanega kapitala (7% 1. maja 2004).

Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletni strani ECB in bodo objavljeni Uradnem listu Evropske unije.

Tabela 1.

Ključ za vpis kapitala ECB (%) Vpisani delež kapitala (EUR)
Od 1. januarja 2004 Od 1. maja 2004 Od 1. maja 2004
Nationale Bank van België – Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141.910.195.14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1.176.170.750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105.584.034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432.697.551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827.533.093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51.300.685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726.278.371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8.725.401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222.336.359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115.745.120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98.233.106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71.711.892,59
Delna vsota za Evrosistem 79,6384 71,4908 3.978.226.562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87.159.414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134.292.162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800.321.860,47
Delna vsota za začetno skupino nacionalnih centralnih bank držav nečlanic evro območja 20,3616 18,3618 1.021.773.437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81.155.136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9.927.369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7.234.070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16.571.585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24.623.661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77.259.867,83
Bank Ċentrali ta’ Malta – Central Bank of Malta 0,0000 0,0647 3.600.341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285.912.705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18.613.818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39.770.691,11
Delna vsota za nacionalne centralne banke držav nečlanic evro območja 0,0000 10,1474 564.669.247,19
Skupaj 100,0000 100,0000 5.564.669.247,19
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije