Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Klucz Subskrypcji Kapitału EBC

26 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z artykułem 29 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), udziały krajowych banków centralnych (KBC) w kluczu kapitałowym EBC są ważone w oparciu o udziały Państw Członkowskich tych banków centralnych w łącznej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE (uwzględnione w równym stopniu), według danych przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Wagi te są weryfikowane co pięć lat, ostatnio 1 stycznia 2004 r.

W dniu 1 maja 2004 r. klucz kapitałowy EBC zostanie poszerzony w związku z przystąpieniem do UE dziesięciu nowych Państw Członkowskich. Nowe udziały krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym są podane na następnej stronie.

Zgodnie z artykułem 49.3 Statutu ESBC, dodanym do Statutu przez Traktat Akcesyjny, kapitał subskrybowany EBC zostaje automatycznie podwyższony po przystąpieniu nowego Państwa Członkowskiego do UE i wejściu jego krajowego banku centralnego do ESBC.

Kwotę podwyższenia ustala się mnożąc aktualną wartość kapitału subskrybowanego (tj. 5 mld EUR) przez współczynnik reprezentujący stosunek wagi przystępujących krajowych banków centralnych do wagi krajowych banków centralnych już będących członkami ESBC (w ramach rozszerzonego klucza kapitałowego).

W związku z tym, w dniu 1 maja 2004 r. kapitał subskrybowany EBC zostanie podwyższony do kwoty 5.564.669.247,19 EUR.

Krajowe banki centralne Eurosystemu muszą opłacić swój udział w subskrybowanym kapitale w całości. 13 banków centralnych krajów nie należących do obszaru euro (dziesięć nowych KBC, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank oraz Bank of England) ma obowiązek opłacenia jedynie niewielkiego procentu (na dzień 1 maja 2004 r. - 7%) przypadającej na nie kwoty subskrybowanego kapitału jako wkładu na pokrycie kosztów operacyjnych EBC.

Odnośne decyzje EBC są dostępne na witrynie internetowej EBC i zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1.

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) Udział w subskrybowanym kapitale (EUR)
od 1 stycznia 2004 r. od 1 maja 2004 r. od 1 maja 2004 r.
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141.910.195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1.176.170.750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105.584.034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432.697.551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827.533.093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51.300.685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726.278.371,47
Banque centrale du Luxembourg: 0,1708 0,1568 8.725.401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222.336.359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115.745.120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98.233.106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71.711.892,59
Suma częściowa dla Eurosystemu 79,6384 71,4908 3.978.226.562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87.159.414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134.292.162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800.321.860,47
Suma częściowa dla pierwszej grupy banków centralnych krajów nie należących do obszaru euro 20,3616 18,3618 1.021.773.437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81.155.136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9.927.369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7.234.070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16.571.585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24.623.661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77.259.867,83
Central Bank of Malta 0,0000 0,0647 3.600.341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285.912.705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18.613.818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39.770.691,11
Suma częściowa dla nowych banków centralnych krajów nie należących do obszaru euro 0,0000 10,1474 564.669.247,19
Razem 100,0000 100,0000 5.564.669.247,19
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami