Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulcs

2004. április 26.

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az Európai Központi Bank (EKB) alapokmányának 29. cikke értelmében a nemzeti központi bankoknak (NKB-k) az EKB tőkejegyzési kulcsában való részesedéséhez az NKB-k tagállamainak az EU népességszámában és bruttó hazai termékében való részesedése szerint rendelnek egyenlő mértékben súlyokat, az Európai Bizottság által az EKB-nak nyújtott adatok alapján. Az ötévente kiigazításra kerülő súlyokat utoljára 2004. január 1-jén módosították.

2004. május 1-jén, a tíz új tagállam EU-hoz történő csatlakozásával kibővítik az EKB tőkejegyzési kulcsát. Az egyes NKB-knak a tőkejegyzési kulcsban való részesedésére vonatkozó új adatok a következő oldalon olvashatók.

A KBER alapokmány 49.3. cikkével összhangban, amellyel a Csatlakozási Szerződés egészítette ki az alapokmányt, az EKB jegyzett tőkéje automatikusan megemelkedik, amikor új tagállam lép be az EU-ba és az adott NKB csatlakozik a KBER-hez. Az EKB felemelt tőkéjének összegét úgy határozzák meg, hogy a kibővített tőkejegyzési kulcsban az aktuális jegyzett tőke mennyiséget (azaz 5 000 millió eurót) megszorozzák a belépő NKB-(k)hoz rendelt súly és a jelenlegi KBER tag NKB-khoz rendelt súlyok arányával. Ez azt jelenti, hogy 2004. május 1-jén az EKB jegyzett tőkéjét 5 564 669 247,19 euróra emelik.

Az eurórendszerbeli NKB-knak jegyzett tőkéjük teljes összegét be kell fizetniük. A 13 euróövezeten kívüli NKB (a tíz új NKB, a Danmarks Nationalbank, a Sveriges Riksbank és a Bank of England) jegyzett tőkéje egy minimális százalékát (2004. május 1-jén 7%-ot) köteles befizetni, hozzájárulásképpen az EKB működési költségeihez.

A vonatkozó EKB-határozatok az EKB weboldalán olvashatók, és a megfelelő időben az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.

1. táblázat -

Az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulcs (%) A jegyzett tőkében való részesedés(euró)
2004. január 1-jétől 2004. május 1-jétől 2004. május 1-jétől
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141 910 195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1 176 170 750,76
Görög Nemzeti Bank 2,1614 1,8974 105 584 034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432 697 551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827 533 093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51 300 685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8 725 401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222 336 359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115 745 120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98 233 106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71 711 892,59
Eurórendszer, részösszeg 79,6384 71,4908 3 978 226 562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87 159 414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134 292 162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800 321 860,47
Euróövezeten kívüli NKB-k első csoportja, részösszeg 20,3616 18,3618 1 021 773 437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81 155 136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9 927 369,94
Ciprusi Nemzeti Bank 0,0000 0,1300 7 234 070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16 571 585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24 623 661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77 259 867,83
Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta 0,0000 0,0647 3 600 341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285 912 705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18 613 818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39 770 691,11
Euróövezeten kívüli új NKB-k, részösszeg 0,0000 10,1474 564 669 247,19
Összesen 100,0000 100,0000 5 564 669 247,19
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok