SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB

26. april 2004

I henhold til artikel 29 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Den Europæiske Centralbank (ECB) fastsættes de nationale centralbankers andel i ECBs kapital ud fra en fordelingsnøgle, hvori hver national centralbank er tildelt en vægt, som beregnes på grundlag af Europa-Kommissionens data om de enkelte landes andel af henholdsvis EUs samlede befolkning og BNP, som vægtes ens. Fordelingsnøglen justeres hvert femte år. Den seneste justering fandt sted den 1. januar 2004.

Fordelingsnøglen udvides den 1. maj 2004, hvor 10 nye lande optages i EU. De nationale centralbankers nye vægt i fordelingsnøglen er opført nedenfor.

I henhold til ESCB-statuttens artikel 49.3, som blev tilføjet statutten i forbindelse med vedtagelsen af tiltrædelsestraktaten, udvides ECBs kapital automatisk, når et nyt land bliver medlem af EU, og dets nationale centralbank bliver en del af ESCB. Udvidelsen fastsættes ved at gange det gældende beløb (dvs. 5 mia. euro) med forholdet i den udvidede fordelingsnøgle mellem de nye nationale centralbankers vægt og vægten af de nationale centralbanker, der allerede er medlem af ESCB. Den 1. maj 2004 udvides ECBs kapital derfor til 5.564.669.247,19 euro.

De nationale centralbanker i Eurosystemet skal indbetale deres andel i den tegnede kapital fuldt ud. De 13 nationale centralbanker uden for euroområdet (de 10 nye nationale centralbanker, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank og Bank of England) skal indbetale en minimumsprocentdel (7 pct. den 1. maj 2004) af deres andel i den tegnede kapital som bidrag til ECBs driftsudgifter.

ECBs afgørelser vedrørende den udvidede fordelingsnøgle kan findes på ECBs websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Fordelingsnøgle for ECBs kapital(pct.) Tegnet kapital (EUR)
1. januar 2004 1. maj 2004 1. maj 2004
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141.910.195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1.176.170.750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105.584.034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432.697.551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827.533.093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51.300.685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726.278.371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8.725.401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222.336.359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115.745.120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98.233.106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71.711.892,59
Eurosystemet i alt 79,6384 71,4908 3.978.226.562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87.159.414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134.292.162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800.321.860,47
Den oprindelige gruppe af NCBer uden for euroområdet i alt 20,3616 18,3618 1.021.773.437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81.155.136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9.927.369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7.234.070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16.571.585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24.623.661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77.259.867,83
Central Bank of Malta/Bank Centrali ta' Malta 0,0000 0,0647 3.600.341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285.912.705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18.613.818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39.770.691,11
De nye NCBer uden for euroområdet i alt 0,0000 10,1474 564.669.247,19
I alt 100,0000 100,0000 5.564.669.247,19
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt