Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB kapitalo pasirašymo raktas

2004 m. balandžio 26 d

Pagal Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos Centrinio Banko (ECB) statuto 29 straipsnį nacionalinių centrinių bankų (NCB) dalys ECB kapitalo pasirašymo rakte nustatomos pagal kiekvieno NCB valstybės narės dalį bendrame ES gyventojų skaičiuje ir bendrajame vidaus produkte, imant lygiomis dalimis, kurią ECB pateikia Europos Komisija. Šie dalių indeksai tikslinami kas penkerius metus. Paskutinį kartą jie buvo patikslinti 2004 m. sausio 1 d.

ECB kapitalo raktas bus išplėstas 2004 m. gegužės 1 d., į ES įstojus dešimčiai naujų valstybių narių. Kitame puslapyje nurodytos naujos NCB dalys kapitalo rakte.

Remiantis ECBS statuto 49.3 straipsniu, kuriuo Statutą papildė Stojimo sutartis, pasirašytas ECB kapitalas automatiškai padidinamas į ES įstojus naujai valstybei ir jos NCB tapus ECBS dalimi. Šis padidėjimas nustatomas padauginus tuo metu esančią pasirašyto kapitalo sumą (t.y. 5 000 milijonų eurų) iš ketinančių prisijungti NCB ir NCB, kurie jau yra ECBS, indeksų santykio, apskaičiuoto pagal išplėstą kapitalo raktą. Taigi 2004 m. gegužės 1 d. pasirašytas ECB kapitalas padidės iki 5 564 669 247,19 eurų.

Eurosistemos NCB privalo apmokėti visą savo pasirašytą kapitalą. 13 ne euro zonos NCB (dešimt naujųjų NCB, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank ir the Bank of England) privalo apmokėti minimalų savo pasirašyto kapitalo procentinį dydį (7% 2004 m. gegužės 1 dieną) kaip įnašą, skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti.

Atitinkami ECB sprendimai yra paskelbti ECB interneto svetainėje, o tinkamu laiku bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Lentelė 1. 

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) Pasirašyta kapitalo dalis (EUR)
nuo 2004 m. sausio 1 d. nuo 2004 m. gegužės 1 d. nuo 2004 m. gegužės 1 d.
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141 910 195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1 176 170 750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105 584 034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432 697 551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827 533 093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51 300 685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8 725 401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222 336 359,77
Oesterreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115 745 120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98 233 106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71 711 892,59
Tarpinė Eurosistemos suma 79,6384 71,4908 3 978 226 562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87 159 414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134 292 162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800 321 860,47
Tarpinė pirmosios ne euro zonos NCB grupės suma 20,3616 18,3618 1 021 773 437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81 155 136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9 927 369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7 234 070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16 571 585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24 623 661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77 259 867,83
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta 0,0000 0,0647 3 600 341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285 912 705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18 613 818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39 770 691,11
Tarpinė naujųjų ne euro zonos NCB suma 0,0000 10,1474 564 669 247,19
Iš viso 100,0000 100,0000 5 564 669 247,19
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai