Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB

26. dubna 2004

Podle článku 29 statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB) jsou váhy podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB stanoveny rovným dílem podle podílu příslušného členského státu na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu EU. Při výpočtu se vychází z údajů, které ECB poskytne Evropská komise. Tyto vážené podíly jsou upravovány jednou za pět let, k poslední úpravě došlo 1. ledna 2004.

Se vstupem deseti nových členských států do EU 1. května 2004 bude rozšířen klíč pro upisování základního kapitálu. Nové podíly národních centrálních bank v tomto klíči jsou uvedeny na následující stránce.

V souladu s článkem 49 odst. 3 statutu ESCB, který byl do něj doplněn podle Smlouvy o přistoupení, se upsaný kapitál ECB automaticky zvyšuje, když k EU přistoupí nový členský stát a příslušná národní centrální banka se stane členem ESCB. Zvýšení upsaného kapitálu ECB se určí vynásobením dosavadní částky upsaného kapitálu (tj. 5 000 mil. EUR) poměrem vážených podílů vstupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již jsou členy ESCB, v rámci rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu. Dne 1. května 2004 bude proto upsaný kapitál ECB zvýšen na 5 564 669 247,19 EUR.

Národní centrální banky Eurosystému jsou povinny splatit svůj podíl na upsaném kapitálu v plné výši. Třináct národních centrálních bank zemí, které nejsou členy eurozóny (centrální banky deseti nových členských států, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank a Bank of England) je povinno splatit pouze malou část svého podílu na upsaném kapitálu (k 1. květnu 2004 tato část představuje 7 %) na provozní náklady ECB.

Rozhodnutí ECB v této věci jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1.

Klíč pro upisování základního kapitálu ECB Upsaný podíl na základním kapitálu (v EUR)
od 1. ledna 2004 od 1. května 2004 od 1. května 2004
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141 910 195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1 176 170 750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105 584 034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432 697 551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827 533 093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51 300 685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8 725 401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222 336 359,77
Österreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115 745 120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98 233 106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71 711 892,59
Celkem za Eurosystém 79,6384 71,4908 3 978 226 562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87 159 414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134 292 162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800 321 860,47
Celkem za centrální banky dosavadních států EU, které nejsou členy eurozóny 20,3616 18,3618 1 021 773 437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81 155 136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9 927 369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7 234 070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16 571 585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24 623 661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77 259 867,83
Central Bank of Malta/ Bank Ċentrali ta’ Malta 0,0000 0,0647 3 600 341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285 912 705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18 613 818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39 770 691,11
Celkem za centrální banky nových členských států EU, které nejsou členy eurozóny 0,0000 10,1474 564 669 247,19
CELKEM 100,0000 100,0000 5 564 669 247,19
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média