Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP kapitali märkimise alus

26. aprill 2004

Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Eurooopa Keskpanga (EKP) põhikirja artikliga 29 kaalutakse liikmesriikide keskpankade osa EKP kapitali märkimisel, arvestades võrdselt vastavate liikmesriikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse kogutoodangus, mille teatab EKP-le Euroopa Komisjon. Riikide keskpankadele määratud osakaalu korrigeeritakse iga viie aasta järel ning viimati muudeti seda 1. jaanuaril 2004.

EKP märgitud kapitali alust laiendatakse 1. mail 2004 pärast seda, kui Euroopa Liiduga ühineb kümme uut liikmesriiki. Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud järgmisel leheküljel.

EKPSi põhikirjale ühinemislepinguga lisatud artikli 49 lõike 3 kohaselt suurendatakse EKP märgitud kapitali automaatselt, kui Euroopa Liiduga ühineb uus liikmesriik, kelle keskpank omakorda ühineb EKPSiga. Kasv määratakse kindlaks, korrutades olemasoleva märgitud kapitali (5 miljardit eurot) mahu uute keskpankade osakaalu ning juba EKPSi kuuluvate liikmesriikide keskpankade osakaalu vahelise suhtarvuga vastavalt märgitud kapitali laiendatud alusele. Selle tulemusel suureneb 1. mail 2004 EKP märgitud kapitali maht 5 564 669 247,19 euroni.

Eurosüsteemi liikmesriikide keskpangad peavad oma osa märgitud kapitalis täielikult tasuma. 13 euroalavälist liikmesriiki (kümne uue liikmesriigi keskpangad, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank ja Bank of England) peavad tasuma minimaalse protsendi enda märgitud kapitalist (1. mai 2004 seisuga 7%) panusena EKP tegevuskuludesse.

EKP asjakohased otsused on kättesaadavad EKP koduleheküljel ja avaldatakse edaspidi Euroopa Liidu Teatajas.

Tabel 1.

EKP kapitali märkimise alus (%) Osa märgitud kapitalis (EUR)
alates 1. jaanuarist 2004 alates 1. maist 2004 alates 1. maist 2004
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,8297 2,5502 141 910 195,14
Deutsche Bundesbank 23,4040 21,1364 1 176 170 750,76
Bank of Greece 2,1614 1,8974 105 584 034,30
Banco de España 8,7801 7,7758 432 697 551,32
Banque de France 16,5175 14,8712 827 533 093,09
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 1,0254 0,9219 51 300 685,79
Banca d’Italia 14,5726 13,0516 726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg 0,1708 0,1568 8 725 401,38
De Nederlandsche Bank 4,4323 3,9955 222 336 359,77
Österreichische Nationalbank 2,3019 2,0800 115 745 120,34
Banco de Portugal 2,0129 1,7653 98 233 106,22
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,4298 1,2887 71 711 892,59
Vahesumma – eurosüsteem 79, 6384 71, 4908 3 978 226 562,17
Danmarks Nationalbank 1,7216 1,5663 87 159 414,42
Sveriges Riksbank 2,6636 2,4133 134 292 162,94
Bank of England 15,9764 14,3822 800 321 860,47
Vahesumma – vanade euroalaväliste liikmesriikide keskpangad 20,3616 18,3618 1 021 773 437,83
Česká národní banka 0,0000 1,4584 81 155 136,30
Eesti Pank 0,0000 0,1784 9 927 369,94
Central Bank of Cyprus 0,0000 0,1300 7 234 070,02
Latvijas Banka 0,0000 0,2978 16 571 585,02
Lietuvos bankas 0,0000 0,4425 24 623 661,42
Magyar Nemzeti Bank 0,0000 1,3884 77 259 867,83
Central Bank of Malta/ Bank Centrali ta’ Malta 0,0000 0,0647 3 600 341,00
Narodowy Bank Polski 0,0000 5,1380 285 912 705,92
Banka Slovenije 0,0000 0,3345 18 613 818,63
Národná banka Slovenska 0,0000 0,7147 39 770 691,11
Vahesumma – uute euroalaväliste liikmesriikide keskpangad 0,0000 10,1474 564 669 247,19
Kokku 100,0000 100,0000 5 564 669 247,19
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid