Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperuste

26.4.2004

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännön 29 artiklan nojalla kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n merkitystä pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion (Euroopan komission EKP:lle ilmoittama) osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta samassa suhteessa. Painotusta tarkistetaan joka viides vuosi, ja viimeksi sitä muutettiin 1.1.2004.

EKP:n merkityn pääoman määrä kasvaa 1.5.2004, jolloin EU:hun liittyy kymmenen uutta jäsenvaltiota. Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta löytyvät seuraavalta sivulta.

EKPJ:n perussääntöön lisättiin liittymissopimuksessa 49.3 artikla, jonka mukaan EKP:n merkitty pääoma lisääntyy automaattisesti aina, kun EU:hun liittyy uusia jäsenvaltioita ja niiden kansalliset keskuspankit liittyvät EKPJ:hin. Lisäys lasketaan kertomalla senhetkinen merkityn pääoman määrä (tällä hetkellä 5 miljardia euroa) EKPJ:hin liittyvien kansallisten keskuspankkien osuuksien ja EKPJ:hin jo kuuluvien kansallisten keskuspankkien uusien osuuksien suhteella. EKP:n merkityn pääoman määrä kasvaa siten 5 564 669 247,19 euroon 1.5.2004.

Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on maksettava osuutensa täysimääräisenä. Euroalueen ulkopuoliset 13 keskuspankkia (eli kaikki kymmenen uutta kansallista keskuspankkia sekä Tanskan keskuspankki, Ruotsin keskuspankki ja Englannin pankki) maksavat osuudestaan vähimmäisprosentin (7 % 1.5.2004) EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi.

Asiaa koskevat EKP:n päätökset ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilta, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperuste (%) Osuus merkitystä pääomasta (euroa)
1.1.2004 alkaen 1.5.2004 alkaen 1.5.2004 alkaen
Belgian keskuspankki 2,8297 2,5502 141 910 195,14
Saksan keskuspankki 23,4040 21,1364 1 176 170 750,76
Kreikan keskuspankki 2,1614 1,8974 105 584 034,30
Espanjan keskuspankki 8,7801 7,7758 432 697 551,32
Ranskan keskuspankki 16,5175 14,8712 827 533 093,09
Irlannin keskuspankki 1,0254 0,9219 51 300 685,79
Italian keskuspankki 14,5726 13,0516 726 278 371,47
Luxemburgin keskuspankki 0,1708 0,1568 8 725 401,38
Alankomaiden keskuspankki 4,4323 3,9955 222 336 359,77
Itävallan keskuspankki 2,3019 2,0800 115 745 120,34
Portugalin keskuspankki 2,0129 1,7653 98 233 106,22
Suomen Pankki 1,4298 1,2887 71 711 892,59
Välisumma - eurojärjestelmä 79,6384 71,4908 3 978 226 562,17
Tanskan keskuspankki 1,7216 1,5663 87 159 414,42
Ruotsin keskuspankki 2,6636 2,4133 134 292 162,94
Englannin pankki 15,9764 14,3822 800 321 860,47
Välisumma - euroalueen ulkopuolisten vanhojen EU-maiden kansalliset keskuspankit 20,3616 18,3618 1 021 773 437,83
Tsekin keskuspankki 0,0000 1,4584 81 155 136,30
Eestin keskuspankki 0,0000 0,1784 9 927 369,94
Kyproksen keskuspankki 0,0000 0,1300 7 234 070,02
Latvian keskuspankki 0,0000 0,2978 16 571 585,02
Liettuan keskuspankki 0,0000 0,4425 24 623 661,42
Unkarin keskuspankki 0,0000 1,3884 77 259 867,83
Maltan keskuspankki 0,0000 0,0647 3 600 341,00
Puolan keskuspankki 0,0000 5,1380 285 912 705,92
Slovenian keskuspankki 0,0000 0,3345 18 613 818,63
Slovakian keskuspankki 0,0000 0,7147 39 770 691,11
Välisumma - euroalueen ulkopuolisten uusien EU-maiden kansalliset keskuspankit 0,0000 10,1474 564 669 247,19
Yhteensä 100,0000 100,0000 5 564 669 247,19
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle