Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

18 februarie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 559 437 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 498 853 1 756
  2.1 Creanțe asupra FMI 219 304 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 279 549 1 757
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 102 −1 737
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 9 975 −85
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 9 975 −85
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 201 762 −1
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 296 65
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 201 466 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −66
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 27 278 −629
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 008 340 17 514
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 836 866 16 694
  7.2 Alte titluri de valoare 171 474 819
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 118 0
9 Alte active 316 046 −707
Total active 8 667 911 16 110
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 543 524 1 235
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 637 096 −42 324
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 876 589 −192 723
  2.2 Facilitatea de depozit 757 894 150 541
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 613 −142
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 49 391 −790
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 831 961 66 838
  5.1 Administrație publică 690 395 74 006
  5.2 Alte pasive 141 566 −7 168
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 420 408 −10 738
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 171 34
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 316 −6
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 316 −6
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 834 0
10 Alte pasive 325 419 1 903
11 Conturi de reevaluare 554 861 0
12 Capital și rezerve 109 931 −41
Total pasive 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022