Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

18.2.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 559 437 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 498 853 1 756
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 219 304 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 279 549 1 757
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 102 −1 737
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 975 −85
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 975 −85
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 201 762 −1
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 296 65
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 201 466 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −66
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 278 −629
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 008 340 17 514
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 836 866 16 694
  7.2 Muut arvopaperit 171 474 819
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 118 0
9 Muut saamiset 316 046 −707
Vastaavaa yhteensä 8 667 911 16 110
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 543 524 1 235
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 637 096 −42 324
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 876 589 −192 723
  2.2 Talletusmahdollisuus 757 894 150 541
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 613 −142
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 49 391 −790
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 831 961 66 838
  5.1 Julkisyhteisöt 690 395 74 006
  5.2 Muut 141 566 −7 168
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 420 408 −10 738
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 171 34
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 316 −6
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 316 −6
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 834 0
10 Muut velat 325 419 1 903
11 Arvonmuutostilit 554 861 0
12 Pääoma ja rahastot 109 931 −41
Vastattavaa yhteensä 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022