Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

18. februar 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.437 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 498.853 1.756
  2.1 Terjatve do MDS 219.304 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 279.549 1.757
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.102 −1.737
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 9.975 −85
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.975 −85
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.201.762 −1
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 296 65
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.201.466 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −66
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 27.278 −629
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.008.340 17.514
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.836.866 16.694
  7.2 Drugi vrednostni papirji 171.474 819
8 Javni dolg v eurih 22.118 0
9 Druga sredstva 316.046 −707
Skupaj sredstva 8.667.911 16.110
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.543.524 1.235
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.637.096 −42.324
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.876.589 −192.723
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 757.894 150.541
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.613 −142
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.391 −790
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 831.961 66.838
  5.1 Sektor država 690.395 74.006
  5.2 Druge obveznosti 141.566 −7.168
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 420.408 −10.738
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.171 34
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.316 −6
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.316 −6
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.834 0
10 Druge obveznosti 325.419 1.903
11 Računi prevrednotenja 554.861 0
12 Kapital in rezerve 109.931 −41
Skupaj obveznosti 8.667.911 16.110
Annexes
22 February 2022