Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 02 18
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 437 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 498 853 1 756
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 219 304 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 279 549 1 757
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 102 −1 737
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 975 −85
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 975 −85
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 201 762 −1
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 296 65
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 201 466 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −66
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 278 −629
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 008 340 17 514
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 836 866 16 694
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 171 474 819
8 Valdžios skola eurais 22 118 0
9 Kitas turtas 316 046 −707
Visas turtas 8 667 911 16 110
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 543 524 1 235
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 637 096 −42 324
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 876 589 −192 723
  2.2 Indėlių galimybė 757 894 150 541
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 613 −142
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 391 −790
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 831 961 66 838
  5.1 Valdžiai 690 395 74 006
  5.2 Kiti įsipareigojimai 141 566 −7 168
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 420 408 −10 738
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 171 34
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 316 −6
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 316 −6
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 834 0
10 Kiti įsipareigojimai 325 419 1 903
11 Perkainojimo sąskaitos 554 861 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 931 −41
Visi įsipareigojimai 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022