Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

18. února 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 559 437 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 498 853 1 756
  2.1 Pohledávky za MMF 219 304 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 279 549 1 757
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 102 −1 737
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 975 −85
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 975 −85
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 201 762 −1
  5.1 Hlavní refinanční operace 296 65
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 201 466 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −66
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 278 −629
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 008 340 17 514
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 836 866 16 694
  7.2 Ostatní cenné papíry 171 474 819
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 118 0
9 Ostatní aktiva 316 046 −707
Aktiva celkem 8 667 911 16 110
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 543 524 1 235
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 637 096 −42 324
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 876 589 −192 723
  2.2 Vkladová facilita 757 894 150 541
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 613 −142
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 49 391 −790
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 831 961 66 838
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 690 395 74 006
  5.2 Ostatní závazky 141 566 −7 168
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 420 408 −10 738
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 171 34
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 316 −6
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 316 −6
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 834 0
10 Ostatní závazky 325 419 1 903
11 Účty přecenění 554 861 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 931 −41
Pasiva celkem 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022