SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

18. februar 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 559.437 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 498.853 1.756
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 219.304 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 279.549 1.757
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.102 −1.737
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.975 −85
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.975 −85
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.201.762 −1
  5.1 Primære markedsoperationer 296 65
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.201.466 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −66
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.278 −629
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.008.340 17.514
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.836.866 16.694
  7.2 Andre værdipapirer 171.474 819
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.118 0
9 Andre aktiver 316.046 −707
Aktiver i alt 8.667.911 16.110
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.543.524 1.235
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.637.096 −42.324
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.876.589 −192.723
  2.2 Indlånsfacilitet 757.894 150.541
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.613 −142
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 49.391 −790
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 831.961 66.838
  5.1 Offentlig forvaltning og service 690.395 74.006
  5.2 Andre forpligtelser 141.566 −7.168
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 420.408 −10.738
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.171 34
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.316 −6
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.316 −6
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.834 0
10 Andre forpligtelser 325.419 1.903
11 Revalueringskonti 554.861 0
12 Kapital og reserver 109.931 −41
Passiver i alt 8.667.911 16.110
Annexes
22 February 2022