Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

18. veebruar 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 559 437 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 498 853 1 756
  2.1 Nõuded IMFi vastu 219 304 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 279 549 1 757
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 102 −1 737
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 9 975 −85
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 975 −85
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 201 762 −1
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 296 65
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 201 466 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −66
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 278 −629
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 008 340 17 514
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 836 866 16 694
  7.2 Muud väärtpaberid 171 474 819
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 118 0
9 Muud varad 316 046 −707
Varad kokku 8 667 911 16 110
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 543 524 1 235
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 637 096 −42 324
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 876 589 −192 723
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 757 894 150 541
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 613 −142
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 49 391 −790
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 831 961 66 838
  5.1 Valitsussektor 690 395 74 006
  5.2 Muud kohustused 141 566 −7 168
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 420 408 −10 738
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 171 34
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 316 −6
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 316 −6
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 834 0
10 Muud kohustused 325 419 1 903
11 Ümberhindluskontod 554 861 0
12 Kapital ja reservid 109 931 −41
Kohustused kokku 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022