Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 ianuarie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 559 373 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 159 −2 931
  2.1 Creanțe asupra FMI 218 903 2
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 278 255 −2 933
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 095 1 540
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 9 966 −3 016
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 9 966 −3 016
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 201 926 44
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 430 44
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 201 496 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 744 4 191
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 896 077 9 593
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 723 123 9 646
  7.2 Alte titluri de valoare 172 954 −53
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 168 0
9 Alte active 329 772 −2 515
Total active 8 573 280 6 907
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 541 599 −2 787
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 541 490 247 552
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 894 046 381 893
  2.2 Facilitatea de depozit 644 497 −135 100
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 947 759
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 49 385 −27 289
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 668 318 −88 747
  5.1 Administrație publică 510 115 −80 271
  5.2 Alte pasive 158 204 −8 476
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 586 765 −123 192
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 385 278
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 451 722
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 451 722
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 834 0
10 Alte pasive 324 646 50
11 Conturi de reevaluare 554 779 −35
12 Capital și rezerve 109 628 355
Total pasive 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022