Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.1.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 559 373 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 497 159 −2 931
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 218 903 2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 278 255 −2 933
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 095 1 540
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 966 −3 016
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 966 −3 016
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 201 926 44
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 430 44
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 201 496 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 744 4 191
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 896 077 9 593
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 723 123 9 646
  7.2 Muut arvopaperit 172 954 −53
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 168 0
9 Muut saamiset 329 772 −2 515
Vastaavaa yhteensä 8 573 280 6 907
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 541 599 −2 787
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 541 490 247 552
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 894 046 381 893
  2.2 Talletusmahdollisuus 644 497 −135 100
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 947 759
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 49 385 −27 289
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 668 318 −88 747
  5.1 Julkisyhteisöt 510 115 −80 271
  5.2 Muut 158 204 −8 476
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 586 765 −123 192
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 385 278
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 451 722
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 451 722
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 834 0
10 Muut velat 324 646 50
11 Arvonmuutostilit 554 779 −35
12 Pääoma ja rahastot 109 628 355
Vastattavaa yhteensä 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022