SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

7. januar 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 559.373 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 497.159 −2.931
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 218.903 2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 278.255 −2.933
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.095 1.540
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.966 −3.016
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.966 −3.016
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.201.926 44
  5.1 Primære markedsoperationer 430 44
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.201.496 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.744 4.191
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.896.077 9.593
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.723.123 9.646
  7.2 Andre værdipapirer 172.954 −53
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.168 0
9 Andre aktiver 329.772 −2.515
Aktiver i alt 8.573.280 6.907
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.541.599 −2.787
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.541.490 247.552
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.894.046 381.893
  2.2 Indlånsfacilitet 644.497 −135.100
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.947 759
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 49.385 −27.289
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 668.318 −88.747
  5.1 Offentlig forvaltning og service 510.115 −80.271
  5.2 Andre forpligtelser 158.204 −8.476
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 586.765 −123.192
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.385 278
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.451 722
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.451 722
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.834 0
10 Andre forpligtelser 324.646 50
11 Revalueringskonti 554.779 −35
12 Kapital og reserver 109.628 355
Passiver i alt 8.573.280 6.907
Annexes
11 January 2022