Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. jaanuar 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 559 373 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 497 159 −2 931
  2.1 Nõuded IMFi vastu 218 903 2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 278 255 −2 933
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 095 1 540
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 9 966 −3 016
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 966 −3 016
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 201 926 44
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 430 44
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 201 496 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 744 4 191
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 896 077 9 593
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 723 123 9 646
  7.2 Muud väärtpaberid 172 954 −53
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 168 0
9 Muud varad 329 772 −2 515
Varad kokku 8 573 280 6 907
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 541 599 −2 787
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 541 490 247 552
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 894 046 381 893
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 644 497 −135 100
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 947 759
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 49 385 −27 289
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 668 318 −88 747
  5.1 Valitsussektor 510 115 −80 271
  5.2 Muud kohustused 158 204 −8 476
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 586 765 −123 192
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 385 278
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 451 722
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 451 722
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 834 0
10 Muud kohustused 324 646 50
11 Ümberhindluskontod 554 779 −35
12 Kapital ja reservid 109 628 355
Kohustused kokku 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022