Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 01 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 373 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 497 159 −2 931
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 218 903 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 278 255 −2 933
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 095 1 540
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 966 −3 016
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 966 −3 016
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 201 926 44
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 430 44
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 201 496 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 744 4 191
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 896 077 9 593
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 723 123 9 646
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 172 954 −53
8 Valdžios skola eurais 22 168 0
9 Kitas turtas 329 772 −2 515
Visas turtas 8 573 280 6 907
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 541 599 −2 787
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 541 490 247 552
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 894 046 381 893
  2.2 Indėlių galimybė 644 497 −135 100
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 947 759
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 385 −27 289
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 668 318 −88 747
  5.1 Valdžiai 510 115 −80 271
  5.2 Kiti įsipareigojimai 158 204 −8 476
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 586 765 −123 192
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 385 278
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 451 722
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 451 722
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 834 0
10 Kiti įsipareigojimai 324 646 50
11 Perkainojimo sąskaitos 554 779 −35
12 Kapitalas ir rezervai 109 628 355
Visi įsipareigojimai 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022