Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. ledna 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 559 373 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 497 159 −2 931
  2.1 Pohledávky za MMF 218 903 2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 278 255 −2 933
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 095 1 540
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 966 −3 016
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 966 −3 016
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 201 926 44
  5.1 Hlavní refinanční operace 430 44
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 201 496 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 744 4 191
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 896 077 9 593
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 723 123 9 646
  7.2 Ostatní cenné papíry 172 954 −53
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 168 0
9 Ostatní aktiva 329 772 −2 515
Aktiva celkem 8 573 280 6 907
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 541 599 −2 787
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 541 490 247 552
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 894 046 381 893
  2.2 Vkladová facilita 644 497 −135 100
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 947 759
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 49 385 −27 289
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 668 318 −88 747
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 510 115 −80 271
  5.2 Ostatní závazky 158 204 −8 476
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 586 765 −123 192
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 385 278
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 451 722
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 451 722
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 834 0
10 Ostatní závazky 324 646 50
11 Účty přecenění 554 779 −35
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 628 355
Pasiva celkem 8 573 280 6 907
Annexes
11 January 2022