Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d.

2015 m. sausio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

2014 m. gruodžio 26–31 dienomis auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 9,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 235,9 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 372,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 1 016,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 29,7 mlrd. eurų – iki 36,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 33,1 mlrd. eurų – iki 582,1 mlrd. eurų. Antradienį, 2014 m. gruodžio 30 d., baigėsi 119,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 156,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 48,3 mlrd. eurų (palyginti su 43,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 217,2 mlrd. eurų dėl premijų ir nuolaidų amortizavimo atliekant ketvirčio pabaigos koregavimus. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. gruodžio 31 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite –pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,6 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 1,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,3 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 61,8 mlrd. eurų – iki 318,2 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2014 m. gruodžio 31 d., parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 987,769 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,2141 už EUR

JPY: 145,23 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1924 EUR / SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 343 630 0 9 101
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 270 231 −440 4 587
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 298 −38 1 025
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 188 932 −402 3 562
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 940 −1 301 588
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 905 −476 −52
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 905 −476 −52
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 630 341 37 855 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 156 129 36 967 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 473 285 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 924 885 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 939 1 225 26
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 589 511 −650 2 642
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 217 242 23 318
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 372 269 −674 2 324
8 Valdžios skola eurais 26 715 −2 −9
9 Kitas turtas 241 042 1 852 3 061
Visas turtas 2 208 253 38 062 19 944
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 016 616 −587 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 366 511 66 546 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 318 245 61 806 0
2.2 Indėlių galimybė 48 266 4 740 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 635 −245 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 64 523 −28 521 0
5.1 Valdžiai 36 770 −29 663 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 27 753 1 142 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 47 927 671 17
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 271 −39 42
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 753 −2 227 193
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 753 −2 227 193
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 211 0 717
10 Kiti įsipareigojimai 221 055 2 464 3 774
11 Perkainojimo sąskaitos 330 733 0 15 197
12 Kapitalas ir rezervai 94 020 0 4
Visi įsipareigojimai 2 208 253 38 062 19 944
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai