Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. december 31.

2015. január 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. december 26. és 31. közötti időszakban az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 9,1 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 4,7 milliárd euróval, 235,9 milliárd euróra emelkedett. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval, 372,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval, 1 016,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 29,7 milliárd euróval csökkent, 36,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 33,1 milliárd euróval, 582,1 milliárd euróra emelkedett. 2014. december 30-án, kedden lejárt egy 119,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 156,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 48,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 43,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 217,2 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében a prémiumok/diszkontok negyedév végi folyamatok keretében végrehajtott amortizálása állt. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. december 31-én Változás az előző héthez képest – vétel Változás az előző héthez képest – visszaváltás Változás az előző héthez képest – negyedév végi kiigazítás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 28,8 milliárd EUR - - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 29,6 milliárd EUR - - - 0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 1,7 milliárd EUR - - -
Értékpapír-piaci program 144,3 milliárd EUR - - + 0,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 61,8 milliárd euróval, 318,2 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2014. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 987,769 EUR/finom uncia

USD: 1,2141/EUR

JPY: 145,23/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1924 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 630 0 9 101
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 270 231 −440 4 587
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 298 −38 1 025
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 188 932 −402 3 562
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 940 −1 301 588
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 905 −476 −52
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 905 −476 −52
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 630 341 37 855 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 156 129 36 967 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 473 285 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 924 885 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 59 939 1 225 26
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 589 511 −650 2 642
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 217 242 23 318
7.2 Egyéb értékpapírok 372 269 −674 2 324
8 Euróban denominált államadósság 26 715 −2 −9
9 Egyéb eszközök 241 042 1 852 3 061
Eszközök összesen 2 208 253 38 062 19 944
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 016 616 −587 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 366 511 66 546 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 318 245 61 806 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 48 266 4 740 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 635 −245 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 64 523 −28 521 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 36 770 −29 663 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 27 753 1 142 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 927 671 17
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 271 −39 42
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 753 −2 227 193
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 753 −2 227 193
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 211 0 717
10 Egyéb kötelezettségek 221 055 2 464 3 774
11 Átértékelési számlák 330 733 0 15 197
12 Saját tőke 94 020 0 4
Források összesen 2 208 253 38 062 19 944
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok