Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 august 2012

7 august 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 3 august 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 245,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
2 august 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 8 miliarde USD 7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,6 miliarde EUR, până la 321,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 4,9 miliarde EUR, până la 902,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 9,7 miliarde EUR, până la 120,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 38,9 miliarde EUR, până la 695,3 miliarde EUR. Miercuri, 1 august 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 130,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 132,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1 miliard EUR (faţă de 1,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 300,4 miliarde EUR (faţă de 337 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 280,9 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor de titluri în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 3 august 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare s‑a situat la 211,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 55 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 14,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 33,9 miliarde EUR, până la 549,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 778 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 260 768 394
2.1 Creanţe asupra FMI 90 226 27
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 170 542 367
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 56 405 −1 142
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 779 −144
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 779 −144
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 209 403 1 824
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 132 768 2 099
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 075 498 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 013 −172
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 124 −104
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 215 403 −10 537
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 602 508 668
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 938 98
7.2 Alte titluri 321 570 571
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 0
9 Alte active 261 130 6
Total active 3 085 214 −8 930
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 902 194 4 862
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 063 796 −3 088
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 549 658 33 945
2.2 Facilitatea de depozit 300 384 −36 641
2.3 Depozite pe termen fix 211 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 254 −393
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 325 498
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 144 208 −7 917
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 120 536 −9 726
5.2 Alte angajamente 23 672 1 809
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 179 675 −5 314
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 6 176 750
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 248 −706
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 248 −706
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 224 118 1 986
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 749 0
Total pasive 3 085 214 −8 930
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media