Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.8.2012

7.8.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.8.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,8 miljardilla eurolla 245,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.8.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 321,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,9 miljardilla eurolla 902,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 9,7 miljardilla eurolla 120,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 38,9 miljardilla eurolla 695,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.8.2012 erääntyi 130,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 132,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla 1,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 300,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 337 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 280,9 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 3.8.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 33,9 miljardilla eurolla 549,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 778 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 260 768 394
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 226 27
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 170 542 367
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 56 405 −1 142
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 779 −144
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 779 −144
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 209 403 1 824
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 132 768 2 099
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 075 498 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 013 −172
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 124 −104
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 215 403 −10 537
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 602 508 668
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 938 98
7.2 Muut arvopaperit 321 570 571
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 261 130 6
Vastaavaa yhteensä 3 085 214 −8 930
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 902 194 4 862
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 063 796 −3 088
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 549 658 33 945
2.2 Talletusmahdollisuus 300 384 −36 641
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 254 −393
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 325 498
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 144 208 −7 917
5.1 Julkisyhteisöt 120 536 −9 726
5.2 Muut 23 672 1 809
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 179 675 −5 314
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 176 750
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 248 −706
8.1 Talletukset ja muut velat 8 248 −706
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 224 118 1 986
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 749 0
Vastattavaa yhteensä 3 085 214 −8 930
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle