Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. augusztus 3.

2012. augusztus 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. augusztus 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,8 milliárd euróval csökkent, 245,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. augusztus 2. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 8 milliárd USD 7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 321,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,9 milliárd euróval, 902,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,7 milliárd euróval 120,5 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 38,9 milliárd euróval 695,3 milliárd euróra emelkedett. 2012. augusztus 1-jén, szerdán lejárt egy 130,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 132,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 300,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 337 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 280,9 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. augusztus 3-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 33,9 milliárd euróval 549,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 778 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 260 768 394
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 226 27
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 170 542 367
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 56 405 −1 142
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 779 −144
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 779 −144
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 209 403 1 824
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 132 768 2 099
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 075 498 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 013 −172
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 124 −104
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 215 403 −10 537
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 602 508 668
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 938 98
7.2 Egyéb értékpapírok 321 570 571
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 261 130 6
Eszközök összesen 3 085 214 −8 930
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 902 194 4 862
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 063 796 −3 088
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 549 658 33 945
2.2 Betéti rendelkezésre állás 300 384 −36 641
2.3 Lekötött betétek 211 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 254 −393
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 325 498
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 144 208 −7 917
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 120 536 −9 726
5.2 Egyéb kötelezettségek 23 672 1 809
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 179 675 −5 314
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 176 750
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 248 −706
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 248 −706
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 224 118 1 986
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 749 0
Források összesen 3 085 214 −8 930
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok