Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugpjūčio 3 d.

2012 m. rugpjūčio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugpjūčio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 245,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugpjūčio 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 8 mlrd. JAV dolerių 7 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 321,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 902,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 120,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 38,9 mlrd. eurų – iki 695,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugpjūčio 1 d., baigėsi 130,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 132,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 1,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 300,4 mlrd. eurų (palyginti su 337 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 280,9 mlrd. eurų dėl pirkimų, įvykdytų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugpjūčio 3 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55 mlrd. eurų ir 14,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 33,9 mlrd. eurų – iki 549,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 778 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 260 768 394
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 226 27
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 170 542 367
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 56 405 −1 142
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 779 −144
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 779 −144
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 209 403 1 824
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 132 768 2 099
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 075 498 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 013 −172
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 124 −104
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 403 −10 537
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 602 508 668
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 938 98
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 321 570 571
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 261 130 6
Visas turtas 3 085 214 −8 930
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 902 194 4 862
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 063 796 −3 088
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 549 658 33 945
2.2 Indėlių galimybė 300 384 −36 641
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 254 −393
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 325 498
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 144 208 −7 917
5.1 Valdžiai 120 536 −9 726
5.2 Kiti įsipareigojimai 23 672 1 809
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 179 675 −5 314
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 176 750
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 248 −706
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 248 −706
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 118 1 986
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 749 0
Visi įsipareigojimai 3 085 214 −8 930
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai