Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. august 2012

7. august 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. augustil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 245,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. august 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 8 miljardit USA dollarit 7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 321,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 4,9 miljardi euro võrra 902,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 9,7 miljardi euro võrra 120,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 38,9 miljardi euro võrra 695,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. augustil 2012 möödus 130,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 132,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 300,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 337 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 280,9 miljardi euroni, tingituna väärtpaberiostudest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 3. augustil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55 miljardi ja 14,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 33,9 miljardi euro võrra 549,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 778 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 260 768 394
2.1 Nõuded RVFle 90 226 27
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 170 542 367
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 56 405 −1 142
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 779 −144
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 779 −144
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 209 403 1 824
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 132 768 2 099
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 075 498 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 013 −172
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 124 −104
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 215 403 −10 537
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 602 508 668
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 938 98
7.2 Muud väärtpaberid 321 570 571
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 261 130 6
Varad kokku 3 085 214 −8 930
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 902 194 4 862
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 063 796 −3 088
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 549 658 33 945
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 300 384 −36 641
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 254 −393
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 325 498
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 144 208 −7 917
5.1 Valitsussektor 120 536 −9 726
5.2 Muud kohustused 23 672 1 809
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 179 675 −5 314
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 176 750
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 248 −706
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 248 −706
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 224 118 1 986
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 749 0
Kohustused kokku 3 085 214 −8 930
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid