Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 aprilie 2011

19 aprilie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 aprilie 2011, creşterea de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 176,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au scăzut cu 0,3 miliarde EUR, până la 333,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 2,4 miliarde EUR, până la 830,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,8 miliarde EUR, până la 57,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 31,2 miliarde EUR, până la 331,3 miliarde EUR. Miercuri, 13 aprilie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 84,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 94,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 82,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 83,7 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 13 aprilie 2011, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 77 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 77 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 10 miliarde EUR (faţă de 30,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au diminuat cu 0,9 miliarde EUR, până la 136,6 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 15 aprilie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,5 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 33,9 miliarde EUR, până la 222,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 672 3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 274 −352
2.1 Creanţe asupra FMI 74 244 45
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 145 030 −396
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 603 −601
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 24 895 1 801
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 24 895 1 801
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 418 409 10 750
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 94 134 9 600
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 324 042 1 187
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 201 −48
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 33 10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 43 458 −1 173
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 470 422 −1 205
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 136 598 −915
7.2 Alte titluri 333 823 −290
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 085 0
9 Alte active 299 200 2 683
Total active 1 885 017 11 906
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 830 940 2 417
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 309 573 13 390
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 222 427 33 850
2.2 Facilitatea de depozit 9 999 −20 523
2.3 Depozite pe termen fix 77 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 147 63
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 148 −84
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 65 556 −2 822
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 57 799 −2 826
5.2 Alte angajamente 7 757 4
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 466 −269
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 950 −189
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 687 −1 354
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 687 −1 354
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 613 0
10 Alte pasive 178 814 817
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 379 0
Total pasive 1 885 017 11 906
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media