Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.4.2011

19.4.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.4.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä suureni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa (osto oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 176,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 333,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 830,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,8 miljardilla eurolla 57,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 31,2 miljardilla eurolla 331,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.4.2011 erääntyi 84,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 94,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 82,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 83,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Keskiviikkona 13.4.2011 erääntyi myös 77 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 77 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 10 miljardia euroa (edellisellä viikolla 30,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,9 miljardilla eurolla 136,6 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 15.4.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,5 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 33,9 miljardilla eurolla 222,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 672 3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 274 −352
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 244 45
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 030 −396
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 603 −601
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 24 895 1 801
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 24 895 1 801
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 418 409 10 750
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 94 134 9 600
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 324 042 1 187
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 201 −48
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 33 10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 43 458 −1 173
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 470 422 −1 205
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 136 598 −915
7.2 Muut arvopaperit 333 823 −290
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 085 0
9 Muut saamiset 299 200 2 683
Vastaavaa yhteensä 1 885 017 11 906
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 830 940 2 417
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 309 573 13 390
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 222 427 33 850
2.2 Talletusmahdollisuus 9 999 −20 523
2.3 Määräaikaistalletukset 77 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 147 63
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 148 −84
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 556 −2 822
5.1 Julkisyhteisöt 57 799 −2 826
5.2 Muut 7 757 4
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 466 −269
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 950 −189
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 687 −1 354
8.1 Talletukset ja muut velat 12 687 −1 354
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 613 0
10 Muut velat 178 814 817
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 379 0
Vastattavaa yhteensä 1 885 017 11 906
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle