Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. balandžio 15 d.

2011 m. balandžio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. balandžio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 3 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pirkimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 176,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 333,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 830,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 57,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,2 mlrd. eurų – iki 331,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. balandžio 13 d., baigėsi 84,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 94,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 82,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 83,7 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį, 2011 d. balandžio 13 d., taip pat baigėsi 77 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 77 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (apytikriai toks pat kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 10 mlrd. eurų (palyginti su 30,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 136,6 mlrd. eurų. Šis sumažėjimas susijęs su vertybinių popierių, įsigytų pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir padengtų obligacijų pirkimo programą, termino pasibaigimu. Dėl to 2011 m. balandžio 15 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,1 mlrd. eurų ir 60,5 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 33,9 mlrd. eurų – iki 222,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 672 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 274 −352
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 244 45
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 030 −396
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 603 −601
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 24 895 1 801
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 24 895 1 801
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 418 409 10 750
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 94 134 9 600
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 324 042 1 187
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 201 −48
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 43 458 −1 173
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 470 422 −1 205
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 136 598 −915
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 333 823 −290
8 Valdžios skola eurais 35 085 0
9 Kitas turtas 299 200 2 683
Visas turtas 1 885 017 11 906
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 830 940 2 417
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 309 573 13 390
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 222 427 33 850
2.2 Indėlių galimybė 9 999 −20 523
2.3 Terminuotieji indėliai 77 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 147 63
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 148 −84
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 556 −2 822
5.1 Valdžiai 57 799 −2 826
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 757 4
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 466 −269
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 950 −189
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 687 −1 354
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 687 −1 354
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 613 0
10 Kiti įsipareigojimai 178 814 817
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 379 0
Visi įsipareigojimai 1 885 017 11 906
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai