Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. aprill 2011

19. aprill 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. aprillil 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 176,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 333,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,4 miljardi euro võrra 830,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 57,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 31,2 miljardi euro võrra 331,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. aprillil 2011 möödus 84,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 94,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus 82,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 83,7 miljardit eurot. Kolmapäeval, 13. aprillil 2011 möödus ka 77 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 77 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 10 miljardi euro ulatuses (võrreldes 30,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 136,6 miljardi euroni, tingituna väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 15. aprillil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,5 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 33,9 miljardi euro võrra 222,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 672 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 219 274 −352
2.1 Nõuded RVFle 74 244 45
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 030 −396
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 603 −601
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 24 895 1 801
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 24 895 1 801
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 418 409 10 750
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 94 134 9 600
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 324 042 1 187
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 201 −48
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 33 10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 43 458 −1 173
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 470 422 −1 205
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 136 598 −915
7.2 Muud väärtpaberid 333 823 −290
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 085 0
9 Muud varad 299 200 2 683
Varad kokku 1 885 017 11 906
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 830 940 2 417
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 309 573 13 390
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 222 427 33 850
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 9 999 −20 523
2.3 Tähtajalised hoiused 77 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 147 63
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 148 −84
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 556 −2 822
5.1 Valitsussektor 57 799 −2 826
5.2 Muud kohustused 7 757 4
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 466 −269
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 950 −189
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 687 −1 354
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 687 −1 354
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 613 0
10 Muud kohustused 178 814 817
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 379 0
Kohustused kokku 1 885 017 11 906
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid