Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. április 15.

2011. április 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. április 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3 millió eurós emelkedésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyvásárlása áll, (amely megfelelt az aranyra vonatkozó, 2009. szeptember 27-i központi banki megállapodásnak).

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval nőtt, 176,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 333,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval nőtt, 830,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,8 milliárd euróval csökkent, 57,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 31,2 milliárd euróval 331,3 milliárd euróra emelkedett. 2011. április 13-án, szerdán lejárt egy 84,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 94,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 82,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 83,7 milliárd euro értékben. Szintén 2011. április 13-án, szerdán 77 milliárd euro értékű betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 77 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (megközelítőleg annyi mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 10 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 30,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 0,9 milliárd euróval 136,6 milliárd euróra csökkent. A csökkenés annak eredője, hogy az értékpapír-piaci program keretében értékpapírt vásároltak, a fedezett kötvényvásárlási program keretében pedig lejárt egyes értékpapírok futamideje. Így a 2011. április 15-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,1 milliárd eurót, a fedezett kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,5 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 33,9 milliárd euróval 222,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 672 3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 274 −352
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 244 45
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 030 −396
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 603 −601
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 24 895 1 801
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 24 895 1 801
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 418 409 10 750
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 94 134 9 600
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 324 042 1 187
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 201 −48
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 33 10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 43 458 −1 173
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 470 422 −1 205
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 136 598 −915
7.2 Egyéb értékpapírok 333 823 −290
8 Euróban denominált államadósság 35 085 0
9 Egyéb eszközök 299 200 2 683
Eszközök összesen 1 885 017 11 906
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 830 940 2 417
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 309 573 13 390
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 222 427 33 850
2.2 Betéti rendelkezésre állás 9 999 −20 523
2.3 Lekötött betétek 77 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 147 63
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 148 −84
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 556 −2 822
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 799 −2 826
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 757 4
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 466 −269
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 950 −189
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 687 −1 354
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 687 −1 354
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 613 0
10 Egyéb kötelezettségek 178 814 817
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 379 0
Források összesen 1 885 017 11 906
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok