Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 martie 2011

22 martie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 18 martie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 2 miliarde EUR, până la 187 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au scăzut cu 1,2 miliarde EUR, până la 332,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-au diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la 823,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 6,9 miliarde EUR, până la 77,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 16,3 miliarde EUR, până la 344,9 miliarde EUR. Miercuri, 16 martie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 111,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 100,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 77,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 77,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 20,2 miliarde EUR (faţă de 15,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 138 de miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a titlurilor în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 18 martie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 77,4 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,6 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 11,6 miliarde EUR, până la 222,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 433 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 233 788 1 587
2.1 Creanţe asupra FMI 76 932 1 445
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 856 142
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 609 −439
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 545 1 701
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 545 1 701
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 443 483 −10 765
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 100 543 −10 788
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 342 863 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 51 15
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 27 8
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 48 729 −1 883
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 470 438 −1 461
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 958 −234
7.2 Alte titluri 332 480 −1 227
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 904 0
9 Alte active 295 450 −1 379
Total active 1 940 378 −12 639
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 823 862 −554
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 321 039 −6 064
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 222 435 −11 621
2.2 Facilitatea de depozit 20 150 4 858
2.3 Depozite pe termen fix 77 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 954 698
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 877 730
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 84 979 −6 711
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 77 115 −6 856
5.2 Alte angajamente 7 864 145
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 790 −650
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 030 −322
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 830 −492
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 830 −492
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 181 001 1 371
11 Conturi de reevaluare 331 533 0
12 Capital şi rezerve 79 886 53
Total pasive 1 940 378 −12 639
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media