Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.3.2011

22.3.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.3.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2 miljardilla eurolla 187 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 332,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 823,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,9 miljardilla eurolla 77,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16,3 miljardilla eurolla 344,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.3.2011 erääntyi 111,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 100,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 77,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 77,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 20,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 15,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 138 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 18.3.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 77,4 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,6 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 11,6 miljardilla eurolla 222,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 433 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 233 788 1 587
2.1 Saamiset IMF:ltä 76 932 1 445
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 856 142
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 609 −439
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 545 1 701
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 545 1 701
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 443 483 −10 765
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 100 543 −10 788
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 342 863 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 51 15
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 27 8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 48 729 −1 883
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 470 438 −1 461
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 958 −234
7.2 Muut arvopaperit 332 480 −1 227
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 904 0
9 Muut saamiset 295 450 −1 379
Vastaavaa yhteensä 1 940 378 −12 639
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 823 862 −554
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 321 039 −6 064
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 222 435 −11 621
2.2 Talletusmahdollisuus 20 150 4 858
2.3 Määräaikaistalletukset 77 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 954 698
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 877 730
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 84 979 −6 711
5.1 Julkisyhteisöt 77 115 −6 856
5.2 Muut 7 864 145
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 790 −650
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 030 −322
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 830 −492
8.1 Talletukset ja muut velat 15 830 −492
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 181 001 1 371
11 Arvonmuutostilit 331 533 0
12 Pääoma ja rahastot 79 886 53
Vastattavaa yhteensä 1 940 378 −12 639
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle