Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. märts 2011

22. märts 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. märtsil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 2 miljardi euro võrra 187 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 332,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 823,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kahanesid 6,9 miljardi euro võrra 77,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16,3 miljardi euro võrra 344,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. märtsil 2011 möödus 111,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 100,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 77,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 20,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 15,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 138 miljardi euroni. Selle tingis väärtpaberite tähtaegade möödumine väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 18. märtsil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 77,4 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,6 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,6 miljardi euro võrra 222,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 433 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 233 788 1 587
2.1 Nõuded RVFle 76 932 1 445
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 156 856 142
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 609 −439
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 545 1 701
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 545 1 701
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 443 483 −10 765
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 100 543 −10 788
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 342 863 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 51 15
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 27 8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 48 729 −1 883
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 470 438 −1 461
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 958 −234
7.2 Muud väärtpaberid 332 480 −1 227
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 0
9 Muud varad 295 450 −1 379
Varad kokku 1 940 378 −12 639
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 823 862 −554
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 321 039 −6 064
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 222 435 −11 621
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 20 150 4 858
2.3 Tähtajalised hoiused 77 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 954 698
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 877 730
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 84 979 −6 711
5.1 Valitsussektor 77 115 −6 856
5.2 Muud kohustused 7 864 145
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 790 −650
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 030 −322
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 830 −492
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 830 −492
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 181 001 1 371
11 Ümberhindluskontod 331 533 0
12 Kapital ja reservid 79 886 53
Kohustused kokku 1 940 378 −12 639
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid