Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 iunie 2010

8 iunie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 4 iunie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 4,5 miliarde EUR, până la 173,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în USD

La data de 3 iunie 2010, o operaţiune de furnizare de lichiditate cu scadenţa la 7 zile, în valoare de 5,4 miliarde USD, a ajuns la scadenţă. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
3 iunie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 5,4 miliarde USD -

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 3,7 miliarde EUR, până la 304,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 4,7 miliarde EUR, până la 809,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 20,6 miliarde EUR, până la 117,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 31,8 miliarde EUR, până la 440,7 miliarde EUR. Miercuri, 2 iunie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 106 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 117,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite în valoare de 26,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 35 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 350,9 miliarde EUR (faţă de 316,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 6,2 miliarde EUR, până la 96,2 miliarde EUR, datorită decontării cumpărărilor de 4,9 miliarde EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi de 1,3 miliarde EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 12,4 miliarde EUR, până la 171,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 692 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 213 020 747
2.1 Creanţe asupra FMI 69 441 −84
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 580 830
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 705 −5 038
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 843 −218
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 843 −218
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 826 577 11 439
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 117 727 11 713
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 708 805 −32
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 8 −242
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 37 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 37 574 −2 840
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 400 650 2 439
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 96 178 6 168
7.2 Alte titluri 304 471 −3 729
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 0
9 Alte active 251 871 3 529
Total active 2 098 508 10 057
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 809 442 4 737
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 557 257 30 913
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 171 325 −12 350
2.2 Facilitatea de depozit 350 902 34 739
2.3 Depozite pe termen fix 35 000 8 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 30 24
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 613 106
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 125 371 −20 358
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 117 154 −20 560
5.2 Alte angajamente 8 217 202
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 639 −7 867
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 184 133
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 265 123
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 265 123
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 170 183 2 269
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 77 314 0
Total pasive 2 098 508 10 057
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media