Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. június 4.

2010. június 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. június 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 4,5 milliárd euróval csökkent, 173,2 milliárd euróra (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek

2010. június 3-án lejárt egy hétnapos, 5,4 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet, amely az Európai Központi Bank és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott.

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. június 3. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,4 milliárd USD -

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,2. tétel) 3,7 milliárd euróval 304,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,7 milliárd euróval nőtt, 809,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,6 milliárd euróval csökkent, 117,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 31,8 milliárd euróval csökkent, 440,7 milliárd euróra. 2010. június 2-án, szerdán lejárt egy 106 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 117,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 26,5 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 35 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 350,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti 316,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 6,2 milliárd euróval 96,2 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 4,9 milliárd eurós értékpapír-vásárlás, valamint a fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott 1,3 milliárd eurós, euróban denominált kötvényvásárlás állt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,4 milliárd euróval 171,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 692 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 213 020 747
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 441 −84
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 580 830
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 705 −5 038
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 843 −218
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 843 −218
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 826 577 11 439
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 117 727 11 713
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 708 805 −32
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 8 −242
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 37 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 37 574 −2 840
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 400 650 2 439
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 96 178 6 168
7.2 Egyéb értékpapírok 304 471 −3 729
8 Euróban denominált államadósság 35 576 0
9 Egyéb eszközök 251 871 3 529
Eszközök összesen 2 098 508 10 057
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 809 442 4 737
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 557 257 30 913
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 171 325 −12 350
2.2 Betéti rendelkezésre állás 350 902 34 739
2.3 Lekötött betétek 35 000 8 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 30 24
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 613 106
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 125 371 −20 358
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 117 154 −20 560
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 217 202
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 639 −7 867
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 184 133
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 265 123
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 265 123
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 170 183 2 269
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 77 314 0
Források összesen 2 098 508 10 057
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok