Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. juuni 2010

8. juuni 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. juunil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 4,5 miljardi euro võrra 173,2 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

3. juunil 2010 möödus 5,4 miljardi USA dollari suuruse likviidsust lisava operatsiooni seitsmepäevane tähtaeg. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. juuni 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5,4 miljardit USA dollarit -

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 3,7 miljardi euro võrra 304,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,7 miljardi euro võrra 809,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 20,6 miljardi euro võrra 117,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 31,8 miljardi euro võrra 440,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. juunil 2010 möödus 106 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 117,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 26,5 miljardi euro väärtuses hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 35 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 350,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 316,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 6,2 miljardi euro võrra 96,2 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 4,9 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 1,3 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,4 miljardi euro võrra 171,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 692 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 213 020 747
2.1 Nõuded RVFle 69 441 −84
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 580 830
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 705 −5 038
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 843 −218
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 843 −218
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 826 577 11 439
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 117 727 11 713
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 708 805 −32
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 8 −242
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 37 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 574 −2 840
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 400 650 2 439
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 96 178 6 168
7.2 Muud väärtpaberid 304 471 −3 729
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 0
9 Muud varad 251 871 3 529
Varad kokku 2 098 508 10 057
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 809 442 4 737
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 557 257 30 913
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 171 325 −12 350
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 350 902 34 739
2.3 Tähtajalised hoiused 35 000 8 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 30 24
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 613 106
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 125 371 −20 358
5.1 Valitsussektor 117 154 −20 560
5.2 Muud kohustused 8 217 202
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 639 −7 867
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 184 133
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 265 123
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 265 123
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 170 183 2 269
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 77 314 0
Kohustused kokku 2 098 508 10 057
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid