Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.6.2010

8.6.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.6.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 4,5 miljardilla eurolla 173,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Torstaina 3.6.2010 erääntyi 5,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, jonka maturiteetti oli seitsemän päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.6.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 5,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 3,7 miljardilla eurolla 304,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,7 miljardilla eurolla 809,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 20,6 miljardilla eurolla 117,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 31,8 miljardilla eurolla 440,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.6.2010 erääntyi 106 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 117,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 26,5 miljardin euron arvosta talletuksia ja kerättiin 35 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 350,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 316,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 6,2 miljardilla eurolla 96,2 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 4,9 miljardin euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 1,3 miljardin euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 12,4 miljardilla eurolla 171,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 692 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 213 020 747
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 441 −84
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 580 830
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 705 −5 038
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 843 −218
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 843 −218
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 826 577 11 439
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 117 727 11 713
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 708 805 −32
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 8 −242
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 37 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 574 −2 840
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 400 650 2 439
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 96 178 6 168
7.2 Muut arvopaperit 304 471 −3 729
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 0
9 Muut saamiset 251 871 3 529
Vastaavaa yhteensä 2 098 508 10 057
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 809 442 4 737
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 557 257 30 913
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 171 325 −12 350
2.2 Talletusmahdollisuus 350 902 34 739
2.3 Määräaikaistalletukset 35 000 8 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 30 24
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 613 106
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 125 371 −20 358
5.1 Julkisyhteisöt 117 154 −20 560
5.2 Muut 8 217 202
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 639 −7 867
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 184 133
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 265 123
8.1 Talletukset ja muut velat 13 265 123
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 170 183 2 269
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 77 314 0
Vastattavaa yhteensä 2 098 508 10 057
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle