Mapka strefy euro 1999–2015


Państwa Unii Europejskiej, które stosują wspólną walutę

 • Austria
 • Belgia
 • Cypr
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Włochy

Państwa Unii Europejskiej, które nie używają wspólnej waluty

 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Polska
 • Rumunia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania